Wetenswaardigheden

Heb je aanvullingen of mutaties voor de stamboom klik dan deze  knop.

Mutaties insturen

Uit het boek:   Rijen, Ontstaan, Groei, Ontwikkeling. Geschiedenis van Rijen tot   in de twintigste eeuw.

Frans van Gool (X-ah; 1902 – 2003)

Ondanks de geringe belangstelling die vanuit de Rijense arbeiders met name voor de Tweede Wereldoorlog voor het vakbondslidmaatschap bestond,zijn er toch mensen geweest die gedurende lange jaren vakbondslid in hart en nieren zijn geweest.

Bijvoorbeeld de heer Frans van Gool, van beroep handvlezer, die in het jaar 2000 op 98 jarige leeftijd door het FNV werd gehuldigd vanwege zijn 70-jarig vakbondslidmaatschap. Hij was zelfs nog langer lid, want reeds op 14-jarige leeftijd sloot hij zich aan en was daarmee een van de mensen van het eerste uur. Ook enkele van zijn broers meldden zich als lid. Op den duur werd in het gezin met vijf kinderen de contributie van zoveel leden te kostbaar, daarom werd besloten om een lidmaatschap te handhaven. In 1930 sloot de heer van Gool zich opnieuw aan bij de R.K. Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus. Hij is vakbondslid geweest tot zijn overlijden op de respectabele leeftijd van 101 jaar.

In 1928 woonden op de Heikantschestraat  nr 3 de kinderen van Gool.

Op nr 12 woonde C.A. van Gool en P. van Gool .

Allen, zowel nr 12 als 13 waren landbouwers in Rijen in 1928.

Scheepens, Har (1911-1979)       Romanschrijver

Hendrikus Johannes Scheepens werd op 1 augustus 1911 geboren te Gilze als zoon van Johannes Scheepens en Cornelia van Bezouw. In 1937 trad hij in het huwelijk met Ank Smit, afkomstig uit Groningen. Uit dit huwelijk werden       zes kinderen geboren. Na een scheiding in 1963, hertrouwde hij in 1967 met Hermien Cornelissen. Har Scheepens overleed op 7 augustus 1979 te Alkmaar.

Lees verder

Familie Mutsaerts, Metsaars, Mutsers

Cees; Cornelis Eugenius Metsaars   XVII-i   (J.P. Biemans is de schoonvader van Cees)

In tegenstelling tot in Gilze, waar al aan het einde van de negentiende eeuw de eerste schoenmakerij tot schoenfabriek was omgevormd, werd in Rijen pas in 1921 de eerste  schoenfabriek opgericht.

Het was de Eerste Rijense Stoomschoen- en Lederfabriek fa. Chr. Reijnders, die aanvankelijk tot stand kwam door  een samenwerking in een vennootschap onder firma met de schoenmakerij van Jan Baptist Biemans.

Later, na overname, werd dit bedrijf voortgezet onder de naam Schoenfabriek Pelikaan B.V. In 1972 moest deze schoenfabriek haar poorten sluiten.

Dionysius Mutsaerts Geboren Tilburg omstreeks 1578, overleden Antwerpen 19 nov 1635. 

Afbeelding 1 Dionysius Mutsaerts

Priester en geschiedschrijver. Van zijn hand is  ondermeer De  Kerckelycke Historie (Antwerpen, 1622) en Generale kerckelijcke historie van het begin der wereld tot het jaar onses  Heeren Jesu Christi   MDCXXIV (Antwerpen, 1624).

Rond  1600 ingetreden bij de Norbertijnen in Tongerlo (Belgische Kempen), aldaar  geprofest 23 maart 1603. Priester gewijd 1606, vervolgens drie jaar gestudeerd  aan de universiteiten van Douai en Louvain.

Kapelaan te Diest 1609-1613, circator van de abdij van Diest (1614) en pastoor  te Kalmthout 1616-1625.

In  1625 vertrokken naar Rome waar hij betrokken was bij de oprichting van het  Norbertijns college. Proost van het klooster Sint Catharinedal in Breda  1626-1635.

Afbeelding 3     Het huis van Barend Mutsaers (1696-1776) onder Veldhoven.
In 1928 afgebrand.
    Afbeelding 2     Het     schild van Cornelis Handrick Meutsers, koning van het Sint Jorisgilde te     Moergestel in 1657. Let op de drie takkenbundels of mutserds in het wapen.